Varamu “Tainted” aktiveerimine

Tainted varamu sisaldab mitmesuguste litsentsidega pakette, nii vabasid kui mittevabasid, ent peamiseks kriteeriumiks on asjaolu, et need paketid võivad mõnes riigis rikkuda patente ja autoriõigust (nt. mitmesuguste heli- või videofailide esitamiseks vajalikud multimeediakoodekid, kommerts-video-DVD-de esitamiseks vajalikud paketid jms.); seepärast on küll Tainted varamu vaikimisi lisatud, aga ei ole vaikimisi kasutusel, s.t. selle kasutamine sõltub ainult kasutajast endast; sestap kontrollige oma kohalikke seadusi, enne kui hakkate selle varamu pakette kasutama. Varamu on lisatud ainult kasutajate elu lihtsustamiseks. See varamu on Mageia jaoks sama, mis Mandriva puhul PLF või Fedora puhul RPM Fusion.

Tainted varamu aktiveerimiseks on mitu võimalust:

Tainted varamute aktiveerimine1. Ava menüüst Mageia juhtimiskeskus ning klõpsa sealt Tarkvaraallikate seadistamine. Märgista linnukesega soovitud varamud (nagu on ette näidatud vasakul oleval pildil) ning vajuta seejärel nuppu Olgu.

2. Aktiveerimine käsurea abil. Ava terminal (konsole, gnome-terminal, xterm, jne) ning võta root kasutaja õigused (käsuga su). Sisesta järgmine käsk:

urpmi.update --no-ignore Tainted\ Release Tainted\ Updates && urpmi.update -a

Esimene pool käsust ütleb, et vastavaid varamuid ei ignoreeritaks enam ning teine pool käsust uuendab kõik varamud (seekord juba ka Tainted varamud).