ISO-failide kopeerimine USBle

Kõik Mageia ISO-failid on hübriidsed, mis tähendab seda, et neid on võimalik põletada CD-le/DVD-le või siis kopeerida USB-andmekandjale.

Windows 7 all tee allalaaditud ISO-tõmmisel hiirega paremklõps ja vali Burn disk image ja vajuta avanenud aknas nuppu Burn. Kui on probleeme, siis lülita sisse tõmmise kontrollimine peale kirjutamist. Windows XP, Vista jt all on vaja laadida alla selleks spetsiaalne tarkvara, millega saab plaatidele kirjutada.

USBle kopeerimiseks on järgnevalt ära toodud kaks võimalust (mõlema puhul tuleb silmas pidada, et kõik USB-andmekandjal olevad andmed hävivad, nii et kui tegemist on vajalike andmetega, siis tasub need eelnevalt mujale ära kopeerida):

Mandriva Seed1. Mandriva Seed – graafiline rakendus (Linuxilistele / Windowsile), mis soovitatav pigem algajamale kasutajale.

Linuxi puhul tuleb peale rakenduse allalaadimist anda sellele käivitamise õigused. Windowsi puhul tuleb aga failid eelnevalt lahti pakkida.

Seejärel tuleb USB-mälupulk arvutiga ühendada ning käivitada Mandriva Seed. Browse nuppu kasutades leia allalaaditud ISO-fail ning seejärel vali USB-seade, kuhu Mageia kopeeritakse. Kui need kaks sammu täidetud, siis vajuta nupul Create Live USB ning oota kuni asjad on kopeeritud.

2. dd – käsureaga suuremas sõpruses olevad kasutajad võivad kopeerimiseks kasutada ka käsku dd. Selleks tuleb teha järgnevat:

  • Kontrolli, et USB-seade pole haagitud.
  • Ava terminal (nt gnome-terminal, konsole, xterm, vms) ning võta omale root kasutaja õigused (kasutades käsku su).
  • Liigu kausta, mis sisaldab ISO-faili ning käivita seejärel järgmine käsk:
    • dd if=mageia-iso-faili-nimi.iso of=/dev/<USB-seadme tähis>
      • Leidmaks õige seadme tähis, kasuta pärast USB-andmekandja sisestamist käsku dmesg. Kuna antud meetod kasutab kogu seadet, siis tuleb tähiseks märkida seadme tähis, mitte partitsiooni oma (nt /dev/sdb, mitte /dev/sdb1). Seda meetodit kasutades tuleb olla väga ettevaatlik, sest kui kogemata valid seadmeks kõvaketta, siis muudetakse see antud käsu käivitamisel bootimatuks ning kaduma lähevad ka osad andmed seadme algusest.

Kui ISO-fail USBle kopeeritud, siis jääb üle veel BIOSest kontrollida, et USB-seadmed oleks bootimise järjekorras eespool kui kettaseadmed. 😉