Linuxi termineid

Siia lisatud  juhendisse on kogutud märkimisväärne osa Linuxiga ja mitte ainult, seotud termineid. Kui keegi juhendab Sind sulle arusaamatute sõnadega, siis võid siin toodud terminite sõnastikust abi saada. Juba lihtsalt selle läbi lugemine parandab oluliselt algaja linuxi sõbra teadmiste taset.

Linuxi Termineid